.

Fortsett å se

For å testa såg eg ca tre minutt av "Datajournalistikk og big data" på iPad'en. Gjekk deretter over til Android tlf. for å sjå om den var synkronisert, det var den ikkje., sjølv om eg fekk melding om at den var det. Då eg gjekk tilbake til iPaden (etter å ha lukka og opna NRK TV appen) var ikkje tv-programmet å finna i "fortsett å se".

Eg kunne også ønskt å få ein knapp for å sletta heile lista i "fortsett å se". Kunne også vore eit valg for å sletta "fortsett å se" for kva serie. No er det mange program som kjem opp i denne lista som berre har nokre sekund eller minutt igjen.

Ein ide eg kunne tenkt meg implementert er å kunna swipe frå venstre side i appen for å få opp menyen.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Espen Bore shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminNRK TV på nett (Admin, NRK TV) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hei Espen,
    takk for tilbakemelding. Synkroniseringen er ikke helt som den skal være ennå, og vi har det på blokka.

    Når det gjelder 'fortsett å se' forstår jeg hva du sier. Vi arbeider med å få inn et 'indekspunkt' ved start av rulletekster. Dette gjør oss i stand til å definere et program som ferdigsett når man har nådd dette punktet. Dermed kan vi luke ut en del søppel fra lista. Vi håper dette kan løse problemet, og om det ikke gjør det kan vi se på å sette inn en funksjon for å slette hele lista.

    Du er ikke den første som nevner swipingen, jeg har bragt det videre.

Feedback and Knowledge Base