.

"Nett-tv-bruker"

Videreutvikle idéen fra NRK-applikasjonen (nett-tv) hvor man kan merke av programmer man vil følge, da man kan opprette en bruker (frivillig) som man kan bruke på både nettbrett og data. Da vil man få bedre oversikt over favorittprogrammer og lignende. Gjør det også mulig å starte avspillingen på pc, og fortsette der man slapp på nettbrett og vice versa.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base