Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Marker episoder som «sett»

Noen ganger har jeg sett episoder på TV i stedet for på nett-TV (jeg vet, utrolig, ikke sant?), og da hadde det vært fint å kunne markere denne episoden som «Sett», slik at jeg ikke får forslag om å se denne episoden under «Mitt innhold», men heller får varsel når neste episode er tilgjengelig.

7 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Bjarte Aune Olsen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base