Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Betatest Apple TV, direkte TV

Når man går inn på direkte TV så er det bare mulig å velge et svært begrenset antall programmer. På den gamle appen er det mulig å velge programmer fra hele dagen (så fort de er tilgjengelige), og jeg ønsker at dette også skal være mulig videre. Dette fungerer jo også som en programoversikt.
Valget «Spill av fra begynnelsen» mangler ved direkte TV.

7 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Thor shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base