Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Ønsker å kunne se sendeplan for resten av dagen når jeg står på direkte. Ikke bare de to neste.

Ønsker å kunne se sendetider for resten av dagen. Ikke bare de to neste.

4 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base