Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Oppdatering av direkte-oversikt AppleTV

Ønsker at direkte-oversikten oppdaterer seg på AppleTV slik at jeg ikke må gå ut og inn av appen for at det skal refreshes.

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

trondhl shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base