Del gjerne dine tilbakemeldinger...

E-posten ligner veldig mye på en spammail.

Eposten ligner på en type phishing mail som jeg dessverre får alt for mange av. Det havnet nesten uten å blunke i søppelbøtta.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base