Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Betatest, Apple TV

Når Apple TV nå har kommet med ny versjon (Apple TV 4K) som kan vise 4K oppløsning på bilde, vil NRK-appen til Apple TV oppgraderes og komme med 4K innhold? Kan dere si noe om når?

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Thor shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Kjartan Michalsen commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hei Thor!

    Vi har ikke noen planer umiddelbart for 4K innhold, men du skal ikke se bort fra at vi vil få det i fremtiden.

    Kjartan

Feedback and Knowledge Base