Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Forsøker å aktivere enhet men får ikke aktiveringskode.

Har ikke mottatt sktiveringskode

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Joh Fr Nordhuus commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Angående logge inn på NRK app på Samsung smart-TV .Samsung påstår at plattformen er klar og NRK påstår at de har løst problemet og sendt over til Samsung men hva skjer INGENTING. Jeg for min del har 07 serien men det gjelder flere Serier

Feedback and Knowledge Base