Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Sett-status forsvinner

Jeg har over en tid nå oppdaget at sett status forsvinner på episoder. Det kan nesten virke som det forsvinner/utløper som sett etter en viss tid?

Bruker Apple TV

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base