Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Sett-status forsvinner

Jeg har over en tid nå oppdaget at sett status forsvinner på episoder. Det kan nesten virke som det forsvinner/utløper som sett etter en viss tid?

Bruker Apple TV

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminNRK TV lab (Admin, NRK TV) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Takk for feilmeldingen.
    Vi har dessverre en feil, hvor de eldste programmenes sine sett-status kan forsvinne fra grensesnittet. Det er under utbedring.
    mvh
    Thomas Halvorsen

Feedback and Knowledge Base