Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Bug: Teksting faller ut på Smart TV (Ny LG)

I NRK-appen på min nye LG TV faller tekstingen bort etter en stund. Fungerer fra starten, men faller bort etter hvert, og da er eneste mulighet å ordne det på å slå av TVen og starte avspilling på nytt.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Håvard shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base