Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Lokalsendinger

Når man strømmer sending via Apple TV, burde det være slik at distriktssendingene for mitt område dukket opp automatisk.
Både ip-adresse og postnummer i min bruker burde kunne være en indikator på hvor folk bor. En annen ting: hvor er æ,ø og å i søkefeltet i «Min bruker»?

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Elisabeth Solvang shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Kjell Eivind Helgesen commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Helt enig, lokalsendinger fra Oslo er lite interessant når man bor andre steder i landet... Savner også æ, ø og å i Apple TV appen, gjør det rimelig vanskelig å søke på enkelte serier.

Feedback and Knowledge Base