Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Det er faktisk mitt oppriktige forslag at kanalen bør opphøre. Det er grunnlag for å hevde at TV som medium er i ferd med å miste sin betydn

Det er faktisk mitt oppriktige forslag at kanalen bør opphøre. Det er grunnlag for å hevde at TV som medium er i ferd med å miste sin betydning og aktualitet. Ofte bærer i tillegg NRK sine «aktualitetsprogrammer» preg av å være i overkant juvenile og belærende. Man lurer ofte på om programmene er laget for å henvende seg til barne- / ungdomsskoleelever. Urix er et godt eksempel. Når i tillegg konklusjonene og analysene ofte er basert på antakelser og propagandainfeksjon er slike programmer mer til irritasjon enn opplysning. NKR bør etter hvert ta til seg at der finnes et godt utvalg av alternative medier som stort sett presenterer verdens begivenheter mange hakk over hva NRK presterer. Selv RT er å foretrekke fremfor NRK på omtrent alle tenkelige områder. Det er også åpenbare grunner for å kunne hevde at NRK bærer et moralsk ansvar for at 100000 vis av mennesker de siste årene er drept av Norske våpen og bomber. Dere er ikke lenger et talerør mot klare brudd på menneskerettigheter og dette gjør dere til medskyldig.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base