Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Opprydding - programvare - innlogging som nettbruker

Hei,

har problemer med direkte tilknyttet TV til internett via fiber og nettverkskabel.
Forsøker å få opp NRK-appen. Jeg får opp på TV-skjermen en henvisning til nrk.no/aktiver.
Prøver dette på via vanl. PC - får opp skjermbilde som ber om aktiveringskode gitt på TV-skjermen.
Når jeg leg legger inn oppgitt kode blir den ikke godtatt. Har forsøkt gjentatte ganger.
Har ringt NRK-support, Konf Ole - dette sa han ingen ting og han kunne ikke gjøre noe annet enn å beklage.
Mine spørsmål:
Hva kommer dette av?
Hva kommer det av at support er betjent med personell som ikke kjenner NRK-systemet en spør om?
Når skal dette rettes opp?

I det hele - lite tillitsvekkende.

jr

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
AdminNRK TV på nett (Admin, NRK TV) responded  · 

Hei John,

Det var kjedelig å høre at du har hatt problemer med innlogging/aktivering på TV’en din, og at du ikke fikk den hjelpen du trengte da du kontaktet support.

Vi klarer ikke å reprodusere feilen her hos oss. Har du fortsatt problemer med å få aktivert TVen din? I så fall trenger vi å vite hvilken TV du har for å kunne feilsøke ytterligere.

Takk for at du sier i fra.

Vennlig hilsen,
Tony Jøsendal
NRK TV

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base