Del gjerne dine tilbakemeldinger...

Episodefremdrift lagres ikke ved casting med Chromecast

Jeg opplever at fremdriften som skal lagres hver gang en stopper en avspilling sjelden fungerer riktig når en spiller av i Chromecast.

Også når en har sette flere episoder på rad, markeres ikke de episodene en har sett ferdig som sett.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Eskild shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base