paul

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Forumet er stengt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hei Paul. Takk for ærlig tilbakemelding. Hvorfor synes du det er uinteressant å være innlogget? Hva er det som mangler?

  Vennlig hilsen,
  Tony Jøsendal
  NRK TV

  paul shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base